ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Δυναμική έγκαιρη και αιχμηρή ενημέρωση
Λίγα λόγια για εμένα
ΟΙ κοινωνικές απόψεις και αντιθέσεις δημιουργήθηκαν για να σας ενημερώνουν σφαιρικά με θέματα της Επικαιρότητας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ


ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
621 αναγνώστες
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012
10:49

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα εγκαύματα ανήκουν στις επείγουσες καταστάσεις και σκοπός της επείγουσας νοσηλευτικής φροντίδας είναι:

1. Να υποστηρίξει τη ζωή του αρρώστου.

2. Να προλάβει επιδείνωση της κατάστασής του.

3. Να προάγει την ανάρρωσή του.

Οι νοσηλευτικές λειτουργίες και ευθύνες μέσα στο τμήμα επειγουσών περιπτώσεων καθορίζονται από την τακτική του νοσοκομείου και τον τύπο του τμήματος όπου εργάζεται ο νοσηλευτής. Όμως, κοινές για όλους τους νοσηλευτές των επειγουσών τμημάτων είναι ορισμένες μεγάλες κατηγορίες γνώσεων και δεξιοτήτων, που είναι οι εξής:

-Ικανότητα λήψης ακριβούς αλλά σύντομου και επικεντρωμένου ιστορικού

-Ικανότητα εφαρμογής βασικών και προηγμένων μέτρων διατήρησης της ζωής

-Γνώση όλων των ηλικιακών ομάδων και των διαφόρων προβλημάτων υγείας τους

-Ικανότητα γρήγορης και σφαιρικής παρατήρησης και εκτίμησης και σωστής παρέμβασης

-Δεξιότητες στην εκτέλεση μίας μεγάλης ποικιλίας διαγνωστικών διαδικασιών με ένα συστηματοποιημένο και γρήγορο τρόπο

-Ικανότητα καθορισμού προτεραιοτήτων

-Κατοχή γνώσεων που αφορούν τη φροντίδα υγείας και την ικανότητα διδασκαλίας

-Ικανότητα συνηγορίας για φροντίδα και κατεύθυνση της φροντίδας του αρρώστου

-Ικανότητα και δεξιότητα στη χρησιμοποίηση τεχνικών παρέμβασης κρίσης

ΟΡΙΣΜΟΣ

Έγκαυμα είναι το τραύμα που οφείλεται σε έκθεση σε θερμότητα, σε χημικούς παράγοντες, ακτινοβολία ή ηλεκτρικό ρεύμα. Η μεταφορά ενέργειας από μία πηγή θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα γίνεται αφετηρία μιας αλληλουχίας αντιδράσεων, που στις πιο σοβαρές περιπτώσεις οδηγεί σε μη αναστρέψιμη καταστροφή ιστών. Η βαρύτητα των εγκαυμάτων κυμαίνεται από μία μικρή απώλεια τμήματος της εξωτερικής στοιβάδας του δέρματος μέχρι μία σύνθετη βλάβη που μπορεί να αφορά όλα τα συστήματα του οργανισμού. Η αντιμετώπισή τους ποικίλλει από την απλή εφαρμογή ενός τοπικού αντισηπτικού στο εξωτερικό ιατρείο μέχρι την επεμβατική προσέγγιση από μία οργανωμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, στο άσηπτο περιβάλλον ενός κέντρου εγκαυμάτων.

ΕΙΔΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν τέσσερα είδη εγκαυμάτων, τα θερμικά, τα χημικά, τα ηλεκτρικά και τα προκαλούμενα από ακτινοβολία. Αν και όλα τα παραπάνω είδη μπορούν να οδηγήσουν σε γενικευμένη βλάβη ιστών και πολυσυστηματική συμμετοχή, ωστόσο οι αιτιολογικοί παράγοντες και η προτεραιότητα που δίνεται στα διάφορα θεραπευτικά μέτρα διαφέρουν για κάθε τύπο βλάβης.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Σημειώνονται αναφορικά:

1. Βάθος του εγκαύματος

2. Επιπολής εγκαύματα

3. Εγκαύματα μερικού πάχους

4. Ολικού πάχους εγκαύματα

5. ¨Έκταση του εγκαύματος

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Τα εγκαύματα επουλώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα τραύματα, οι φάσεις επούλωσής τους εξελίσσονται όμως πιο αργά και διαρκούν περισσότερο. Η διαδικασία επούλωσης έχει τέσσερις φάσεις:

1. Την αιμόσταση

2. Τη φλεγμονή

3. Την υπερπλασία και

4. Την αναδιαμόρφωση

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ

1. Ιστορικό υγείας

a) Περιγραφή γεγονότων πρόκλησης του ατυχήματος

b) Χρόνος επίδρασης

c) Προηγούμενο ιστορικό υγείας

d) Σχέση ατυχήματος με εργασία

e) Σημείωση αν ο ασθενής έχασε τις αισθήσεις του και για πόσο χρόνο

2. Εκτίμηση φυσικής κατάστασης και της συμπεριφοράς

a) Μαζική καταστροφή υποδόριου ιστού, περιτονίας και συνδετικού ιστού

b) Δερματικά τραύματα, χαρακτηριστικά τοπικής αλλοίωσης

c) Οποιαδήποτε δευτεροπαθή αποτελέσματα στη καρδιά, τους αναπνευστικούς μυς κλπ.

d) Παροχέτευση: ποσότητα και σύνθεση

e) Επίπεδο συνείδησης

f) Ναυτία, έμετοι και παραλυτικός ειλεός

g) Σπασμοί

h) Σημεία εσωτερικής αιμοραγίας και διάτρησης ενδοκοιλιακών οργάνων

3. Διαγνωστικές εξετάσεις

a) Εργαστηριάκες εξετάσεις ελέγχου των οργάνων που βρέθηκαν στην πορεία του εγκαυματικού μέσου

b) Γενική ούρων, μυοσφαιρίνη και αιμοσφαιρίνη ούρων

c) Ηλεκτροκαρδιογράφημα

d) Κάλιο ορού

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ένα έγκαυμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελαφρύ ή βαρύ. Το βαρύ έγκαυμα μπορεί να προκαλέσει:

-Εκτεταμένη απώλεια του δέρματος

-Προβλήματα στο καρδειαγγειακό σύστημα

i. Υπογκαιμικό shock

ii. Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού

iii. Διαταραχή της περιφερικής αιμάτωσης

-Προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα

-Προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα

-Προβλήματα στο ουροποιητικό σύστημα

-Προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα και

-Προβλήματα μεταβολισμού

-Υπολειμματική ανικανότητα

-Περιορισμός δραστηριοτήτων

-Κίνδυνοι εξαιτίας σπασμών

-Πόνος, αγωνία

-Αλλαγή σωματικού ειδώλου

-Ψυχονευρωτικές διαταραχές

-Οικονομικά προβλήματα

ΣΚΟΠΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1. Ανάταξη των ζωτικών λειτουργιών του καρδιοαναπνευστικού συστήματος.

2. Αποκατάσταση σωματικού υγρού και οξεοβασικής ισορροπίας.

3. Πρόληψη παραπέρα βλάβης και επιπλοκών

4. Ετοιμασία αρρώστου για αφαίρεση νεκρωμένων ιστών και για χειρουργική επιδιόρθωση

5. Εξασφάλιση συγκινησιακής υποστήριξης με αναφορά σε ψυχοκοινωνικό προσωπικό ή προσωπικό κοινοτικής υγείας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1. Εξασφάληση ανοικτού αεραγωγού και καλού αερισμού

2. Φλεβοκέντηση για χορήγηση υγρών και φαρμάκων

3. Μόνιμος καθετήρας, σύνδεση με κλειστό κύκλωμα παροχέτευσης

4. Διατήρηση pH ούρων περί το 7, κατά την περίοδο της μεγάλης αποβολής Hb και μυοσφαιρίνης. Προσοχή για ουρολοιμώξης

5. Αντιμετώπιση οξέωσης

6. Αντιμετώπιση σπασμών

7. Ετοιμασία αρρώστου για χειρουργική παρέμβαση

8. Εξασφάλιση συγκινησιακής υποστήριξης, με διαπίστωση και προσπάθεια λύσεις όλων των ψυχολογικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων του αρρώστου

9. Αντιμετώπιση συνοδών κακώσεων (κατάγματα, εξαρθρήματα, άλλα τραύματα).

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
Δεν έχει αξιολογηθεί
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Μια ιστοσελιδα με πλούσια θεματολογια από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις