ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Δυναμική έγκαιρη και αιχμηρή ενημέρωση
Λίγα λόγια για εμένα
ΟΙ κοινωνικές απόψεις και αντιθέσεις δημιουργήθηκαν για να σας ενημερώνουν σφαιρικά με θέματα της Επικαιρότητας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ


ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
904 αναγνώστες
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012
10:38

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να πληροφορήσει τους ανθρώπους σε σχέση με την καρδιακή ανεπάρκεια.

Ξεκινά δίνοντας τον ορισμό της καρδιακής ανεπάρκειας. Έπειτα γίνεται αναφορά στους παράγοντες που μειώνουν ή αυξάνουν την καρδιακή λειτουργία. Συνεχίζει με τις κλινικές εκδηλώσεις και τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου. Έπειτα μας μιλά για τα προβλήματα του αρρώστου , τους σκοπούς της φροντίδας και τις παρεμβάσεις. Κλείνει δίνοντας λίγες πληροφορίες για την οξεία και την χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ως καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να χαρακτηριστεί ένα κλινικό σύνδρομο το οποίο παρουσιάζει κάποια συμπτώματα όπως δύσπνοια. Επίσης το άτομο το οποίο πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια παρουσιάζει κάποια σωματική κόπωση.

Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να αφορά τη δεξιά , την αριστερή ή και τις δύο κοιλίες. Επίσης η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να διακριθεί σε οξεία ή χρόνια , συστολική ή διαστολική.(1)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να αυξήσουν το έργο της καρδιάς. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες αναγράφονται παρακάτω.

- Η συστηματική ή πνευμονική υπέρταση

- Οι παθήσεις των βαλβίδων της καρδιάς

- Η συμπιεστική περικαρδίτιδα

- Η υπερφόρτωση της κυκλοφορίας. (για παράδειγμα λόγω κάποιων μεταγγίσεων)

- Λόγω κάποιας αναιμίας

- Ο υπερθυρεοειδισμός

- Η εγκυμοσύνη

- Το φυσικό και το συγκινησιακό άγχος.

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΜΥ

 Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε αναφορά στους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν το έργο της καρδιάς. Στη συνέχεια θα αναφερθούν κάποιοι από τους λόγους ή παράγοντες οι οποίοι εξασθενούν τον καρδιακό μυ.

- Οι φλεγμονές του μυοκαρδίου

- Οι αρρυθμίες

- Το έμφραγμα του μυοκαρδίου

- Κάποια τραύματα της καρδιάς

- Κάποια νοσήματα του κολλαγόνου

Ο βαθμός της καρδιακής αδυναμίας είναι ανάλογος με την καρδιακή εφεδρεία του αρρώστου. Όταν λέμε καρδιακή εφεδρεία εννοούμε την ικανότητα της καρδιάς να προσαρμόζεται στις αυξανόμενες ανάγκες που τις επιβάλλονται.

Η καρδιά προσαρμόζεται στις διάφορες αυξημένες ανάγκες με τρείς μηχανισμούς: την κοιλιακή διάταση, την κοιλιακή υπερτροφία και την ταχυκαρδία.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι κλινικές εκδηλώσεις της καρδιακής ανεπάρκειας οφείλονται στις μεταβολές της δυναμικής της κυκλοφορίας. Το είδος της μεταβολής εξαρτάται από το ποία κοιλία ανεπαρκή. Στην δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια κάποιες από τις κλινικές εκδηλώσεις που μπορούν να παρατηρηθούν είναι οι ακόλουθες:

- Διάταση των σφαγίτιδων φλεβών

- Αυξημένη κεντρική φλεβική πίεση

- Αυξημένη πίεση του δεξιού κόλπου

- Σπλινομεγαλεία

- Ηπατομεγαλεία

- Ηπατοσφαγιτιδικό αντανακλαστικό

- Διάταση της κοιλίας

- Ανορεξία

- Ναυτία / Έμετος

- Ασκίτης

- Περιφερικό οίδημα

- Αύξηση του βάρους

Στην αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια κάποιες από τις κλινικές εκδηλώσεις που μπορούν να παρατηρηθούν είναι οι ακόλουθες:

- Δυσχέρεια στην αναπνοή

- Ορθόπνοια

- Δύσπνοια σε προσπάθεια

- Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια

- Νυχτουρία

- Ελλάτωση του ποσού των ούρων

- Εφίδρωση

- Βήχας

- Ρόγχοι , συριγμοί

- Αιμόπτυση

- Αναπνοή cheyne - stokes

- Αίσθημα παλμών

- Ταχυκαρδία

- Αρρυθμίες

- Αυξημένη πίεση ενσφύνωσης πνευμονικών τριχοειδών

- Αυξημένη πίεση αριστερού κόλπου

- Καλπαστικός ρυθμός

ΚΛΙΝΙΚΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα κλινικά ή διαγνωστικά χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν την καρδιακή ανεπάρκεια διαχωρίζονται σε μη επεμβατικές εξετάσεις και σε επεμβατικές εξετάσεις.

Μη επεμβατικές εξετάσεις

Οι μη επεμβατικές εξετάσεις της καρδιακής ανεπάρκειας είναι οι ακόλουθες:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα Εξετάσεις της νεφρικής λειτουργίας

Ηχοκαρδιογράφημα Εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας

Ακτινογραφία θώρακα Γενική αίματος

Σπινθηρογράφημα Λευκοκυττάρωση

Ηλεκτρολύτες Αέρια αρτηριακού αίματος

Επεμβατικές εξετάσεις

Οι επεμβατικές εξετάσεις που γίνονται στην καρδιακή ανεπάρκεια είναι οι ακόλουθες:

Καθετηριασμός δεξιάς καρδιάς Καθετηριασμός αριστερής καρδιάς

Στεφανιαία Αγγειογραφία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ένας ασθενής ο οποίος πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια παρουσιάζει κάποια προβλήματα.

Το άτομο μπορεί να πάσχει από υποξαιμία ή υποξία. Επίσης μπορεί να έχει ανορεξία ή ναυτίες. Η ηπατική λειτουργία του ατόμου είναι κακή. Η λειτουργία των νεφρών αλλά και των πνευμόνων όπως και του εντέρου και του δέρματος είναι σε κακή κατάσταση. Το άτομο παρουσιάζει μυϊκή αδυναμία και αίσθημα κόπωσης. Ταλαιπορείτε από δύσπνοια , ανησυχία , αϋπνία , αγωνία , φόβο , άγχος , ψυχολογικά προβλήματα και τέλος από τη χρονιότητα της νόσου.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το άτομο που πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια χρειάζεται κάποια φροντίδα. Η φροντίδα αυτή διακρίνεται σε άμεση και σε μακροπρόθεσμη. Στη συνέχεια θα γίνει λόγος για τους σκοπούς της φροντίδας αυτής.

Άμεση Φροντίδα

Η άμεση φροντίδα σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει συνεργασία του αρρώστου και της οικογένειας. Επίσης μειώνει το έργο της καρδιάς και βελτιώνει τη συσταλτικότητα της.

Η άμεση φροντίδα εξασφαλίζει το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται ο καρδιακός μυς και άλλοι ιστοί του σώματος.

Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσει τους παράγοντες οι οποίοι θα μπορέσουν να επιρεάσσουν τη θεραπεία και θα διορθώσει το υπάρχον ανισοζύγιο. (2)

Μακροπρόθεσμη Φροντίδα

Στη μακροπρόθεσμη φροντίδα ενός ατόμου με καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να βοηθηθεί τόσο το άτομο όσο και η οικογένεια του στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που να βρίσκεται μέσα στα όρια της κατάστασης της καρδιάς.

Επίσης γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της κατάστασης του αρρώστου στο μέγιστο δυνατό σημείο.

Τέλος γίνεται διδασκαλία του αρρώστου και της οικογένειας του ώστε να γνωρίσουν κάθε τι που αφορά την κατάσταση του αρρώστου, τα φάρμακα , τη δίαιτα , τις δραστηριότητες , την παρακολούθηση του και τα σημεία ή συμπτώματα που πρέπει να αναφέρονται στο γιατρό. Θα πρέπει να γίνεται ένας τακτικός έλεγχος.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Σε ένα άτομο το οποίο πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια γίνονται κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν το άτομο να καλυτερεύσει τη ζωή του. Οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν για τους ακόλουθους λόγους:

- Για μείωση του καρδιακού έργου

- Για βελτίωση της συσταλτικότητας της καρδιάς χρησιμοποιούνται σκευάσματα δακτυλίτιδας

- Οξυγονοθεραπεία για βελτίωση οξυγόνωσης των ιστών

- Υποθερμιδική δίαιτα για αποφυγή παχυσαρκίας που εμποδίζει την καρδιακή λειτουργία

- Απασχόληση του αρρώστου για να ξεχνά τη νόσο

- Λήψη των απαραίτητων μέτρων για αποφυγή επιπλοκών

- Χορηγούνται αγγειοδιασταλτικά για μείωση της αντίστασης στην εξώθηση του αίματος στην αριστερή κοιλία

- Τέλος γίνεται σχέδιο διδασκαλίας του αρρώστου

Στη συνέχεια θα γίνει μια μικρή αναφορά στην οξεία και τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Θα δοθούν δηλαδή οι ορισμοί τους.

ΟΞΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια εκδηλώνεται με τις εξής μορφές:

Ως απότομη επιδείνωση προϋπάρχουσας χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας

Ως πνευμονικό οίδημα

Ως καρδιογενής καταπληξία

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ως χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια ορίζεται η ανεπαρκής λειτουργία της καρδιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του ατόμου αυτού να ανταπεξέλθει σε κάποιες καταστάσεις.

Αξιολογήστε το άρθρο 
1 ψήφος
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Μια ιστοσελιδα με πλούσια θεματολογια από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις