ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Δυναμική έγκαιρη και αιχμηρή ενημέρωση
Λίγα λόγια για εμένα
ΟΙ κοινωνικές απόψεις και αντιθέσεις δημιουργήθηκαν για να σας ενημερώνουν σφαιρικά με θέματα της Επικαιρότητας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ


ΓΛΑΥΚΩΜΑ
644 αναγνώστες
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012
09:16

Το γλαύκωμα είναι μια νόσος που χαρακτηρίζεται από αύξηση της ενδοφλέβιας πίεσης. Η αύξηση οφείλεται ή σε αυξημένη παραγωγή του υδατοειδούς υγρού ή σε μειωμένη απορρόφηση του, με αποτέλεσμα την άνοδο της ενδοφθάλμιας πίεσης, που μπορεί να φτάσει στα 30-40mmHg. Η αυξημένη πίεση προκαλεί πόνο και τύφλωση, ενώ ακόμα, ωθεί το υδατοειδές υγρό μέσα στον κερατοειδή, όπου σχηματίζει μικρές σταγόνες. Το άτομο αρχίζει να βιώνει αμαυρωμένη όραση, επειδή εμποδίζεται το φως να περάσει μέσα από τον κερατοειδή. Ο αμφιβληστροειδής συμπιέζεται, η θρέψη του μειώνεται και τόσο αυτός όσο και το οπτικό νεύρο βαθμιαία καταστρέφονται, εκτός αν ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της εξέλιξης της νόσου.

Επειδή η τελική κατάληξη του γλαυκώματος είναι η τύφλωση, έγκαιρη ανίχνευση και θεραπευτική παρέμβαση είναι μεγάλης σημασίας.

Έξι είναι τα σήματα κινδύνου του γλαυκώματος:

- Συχνές αλλαγές στα γυαλιά, κανένα από τα οποία δεν είναι ικανοποιητικό.

- Αμαυρωμένη ή ομιχλώδης όραση, που καθαρίζει για πολύ λίγο.

- Απώλεια περιφερικής όρασης.

- Δαχτυλίδια με χρώματα του ουράνιου τόξου γύρω από τα φώτα.

- Δυσκολία προσαρμογής στα σκοτεινά δωμάτια.

- Δυσκολία στην εστίαση κοντινής εργασίας.

Το άτομο που βιώνει οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα πρέπει να ζητά αμέσως ιατρική βοήθεια. Εξάλλου, όλα τα άτομα που είναι ηλικίας άνω των 35 ετών πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη οφθαλμολογική εξέταση κάθε δύο χρόνια.

Βασικά τα συμπτώματα διαιρούνται σε:

α)πρωτοπαθή,

β)δευτεροπαθή,

γ)συγγενή.

Ο όρος πρωτοπαθές γλαύκωμα δηλώνει του μορφή του γλαυκώματος που δεν σχετίζεται με καμία οφθαλμική ή συστηματική κατάσταση, που συμβάλλει σε παθολογικά επίπεδα ενδοφθάλμιας πίεσης. Είναι συνήθως αμφοτερόπλευρο και πιστεύεται ότι έχει κληρονομικό στοιχείο (κυρίως το χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας).

Το δευτεροπαθές γλαύκωμα συνδέεται με οφθαλμικές εξετάσεις ή συστηματικές διαταραχές που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη της ενδοφθάλμιας πίεσης. Συνήθως είναι μονόπλευρο. Το συγγενές γλαύκωμα εκδηλώνεται συνήθως μέσα στους πρώτους 6 μήνες της ζωής. Αποδίδεται σε ανωμαλία διάπλασης της γωνίας του πρόσθιου θαλάμου.

 ΟΞΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑ (ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ)

Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας χαρακτηρίζεται από ταχεία αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης εξαιτίας απόφραξης της γωνίας του πρόσθιου θαλάμου από τη ρίζα της ίριδας που παρεμποδίζει την παροχέτευση του υδατοειδούς υγρού μέσα στο κανάλι του Schlemm.

Εμφανίζεται λιγότερο συχνά απ' ό,τι το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας και συνήθως είναι αμφοτερόπλευρο. Προσβάλλει 1 σε 1000 άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών και περισσότερο τις γυναίκες απ' ό,τι τους άνδρες.

Παράγοντες που μπορεί να προδιαθέτουν το γλαύκωμα κλειστής γωνίας: α)υπερμετρωπία β) κοραίος αποκλεισμός και γ) μυδρίαση. Στον κοραίο αποκλεισμό, η επαφή μεταξύ της οπίσθιας επιφάνειας της ίριδας κοντά στο κορικό χείλος και το φακό είναι στενότερη από τη φυσιολογική, οπότε το υδατοειδές υγρό δύσκολα ολισθαίνει δια της κόρης στον πρόσθιο θάλαμο, συγκεντρώνεται στον οπίσθιο θάλαμο και δευτεροπαθώς πιέζει τη ρίζα της ίριδας προς τα εμπρός και αποφράσσει τη γωνία του πρόσθιου θαλάμου. Συγκινησιακό stress μπορεί να επισπεύσει μια κρίση οξύ γλαυκώματος που σχετίζεται με μυδρίαση.

Εκτίμηση της κατάστασης του αρρώστου

1. Ιστορικό υγείας

α. Ιστορικό υπερμετρωπίας, τραύματος του οφθαλμού

β. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

γ. Παράπονα αρρώστου για έντονο οφθαλμικό πόνο και πονοκέφαλο, ομιχλώδη και αμαυρωμένη όραση και φωτοστέφανα γύρω από τα φώτα, ναυτία και εμετούς.

2. Φυσική εκτίμηση

α. Κόρη σταθερού μεγέθους, μεγάλη

β. Κόκκινος, σκληρός βολβός

γ. Κερατοειδής με νεφελώδη εμφάνιση.

Σκοποί της φροντίδας

1.Πρόληψη και μείωση της κατάστασης

2. Μείωση πόνου

3. Πρόληψη μόνιμης τύφλωσης

Παρέμβαση

1. Συνεχής χορήγηση φαρμάκων που προκαλούν μύση

2.Χορήγηση από το στόμα ή ΕΦ αναστολέων της καρβονικής ανυδράσης, όπως Diamox για μείωση παραγωγής του υδατοειδούς υγρού.

3. Χορήγηση αναλγητικών

4. Χορήγηση υπεροσμωτικών μέσων για μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται, για τον ίδιο σκοπό, γλυκερίνη από το στόμα.

5. Εξασφάλιση ήσυχου περιβάλλοντος, βοήθεια αρρώστου να χαλαρώσει και τοποθέτηση της κεφαλής και των ώμων σε ανάρροπη θέση.

6. Χειρουργική LASER. Η χειρουργική LASER μπορεί να ενδείκνυται ως κύρια θεραπεία για γλαύκωμα ή μπορεί να είναι απαραίτητη όταν η φαρμακευτική θεραπεία είναι ελάχιστα ανεκτή ή αποτελεσματική στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Οι ακτίνες LASER μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εκτέλεση πολλών διαδικασιών που σχετίζονται με τη θεραπεία του γλαυκώματος.

α. Περιφερική ιριδεκτομή: Δημιουργεί μια ολικού πάχους στην ίριδα, για να επιτρέψει τη ροή του υδατοειδούς υγρού από τον οπίσθιο στον πρόσθιο θάλαμο. Οι ενδείξεις γι' αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνουν:

- Πρωτοπαθές οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας με κοραίο αποκλεισμό

- Χρόνιο, υποξύ ή διαλείπον πρωτοπαθές γλαύκωμα κλειστής γωνίας

- Προφυλακτική θεραπεία γλαυκώματος ανατομικά στενής γωνίας πρόσθιου θαλάμου

- Γλαύκωμα συνδυασμένων μηχανισμών

- Δευτεροπαθές γλαύκωμα κλειστής γωνίας, συμπεριλαμβανόμενου και γλαυκώματος ακτινωτού αποκλεισμού και αφακικού κοραίου αποκλεισμού.

β. Σκληροκερατοειδική πλαστική: Τροποποιεί το σκληροκερατοειδικό ηθμό για να αυξήσει την εκροή του υδατοειδούς υγρού. Εφαρμόζεται όταν η φαρμακευτική θεραπεία μόνη είναι ανεπαρκής για να ελέγξει την ενδοφθάλμια πίεση σε γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.

γ. Γωνιοπλαστική: Συρρικνώνει την περιφερική ίριδα για να εξαλείψει επαφή της με το σκληροκερατοειδικό ηθμό.

δ. Κοραιοπλαστική: Μεγεθύνει μυωτική κοραία περιοχή με συρρίκνωση των ιριδικών ινών και επιμήκυνση του ανοίγματος της κόρης.

στ. Σφιγκτηρεκτομή : Δημιουργεί ακτινικές τομές στο σφικτήρα μυ της ίριδας, για να επιτρέψει μεγέθυνση της κόρης.

ζ. Κυκλοφωτοπηξία: Καταστρέφει μερικές από τις ακτινωτές προσεκβολές , για να μειώσει την παραγωγή υδατοειδούς υγρού.

η. Γωνιοφωτοπηξία: Εκκριζώνει νέα αγγεία σε νεοαγγείωση προς θείου θαλάμου. Χρησιμοποιείται με πάναμφιβληστροειδική φωτοπηξία για να θεραπεύσει γλαύκωμα νεοαγγείωσης.

H χειρουργική LASER μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για τη θεραπεία γλαυκώματος ακτινωτού- αποκλεισμού (κακόηθες γλαύκωμα), την επαναδιάνοιξη αποτυχημένων σημείων διήθησης και ρίξη κύστεων της ίριδας ή του ακτινωτού σώματος,

7. Συμβατική χειρουργική: Διαδικασίες συμβατικής χειρουργικής εκτελούνται όταν οι τεχνικές LASER είναι ανεπιτυχείς, δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός LASER ή όταν ο άρρωστος δεν είναι καλός υποψήφιος για χειρουργική LASER. Οι διαδικασίες της συμβατικής χειρουργικής είναι οι εξής:

α. Περιφερική ιριδεκτομή: Αφαιρεί το περιφερικό τμήμα της ίριδας, για να επιτρέψει τη ροή του υδατοειδούς υγρού από τον οπίσθιο στον πρόσθιο θάλαμο. Ενδείκνυται σε γλαύκωμα με κοραίο αποκλεισμό.

β. Σκληροκερατοειδεκτομή: Δημιουργεί ένα νέο μονοπάτι μέσα από το σκληρό χιτώνα. Αυτό επιτυγχάνεται με εκτομή κριμνού μισού πάχους κερατοειδή που κρέμεται στη στεφάνη, αφαίρεση τμήματος του σκληροκερατοειδικού, επαναπροσέγγισης του κριμνού του σκληρού χιτώνα και καλή ραφή του επεπυφυκότα για πρόληψη διαρροής υδατοειδούς υγρού .Η σκληροκερατοειδεκτομή αυξάνει την εκροή του υδατοειδούς υγρού με παράκαμψη των φυσιολογικών δομών παροχέτευσης του. Καθώς το υγρό ρέει μέσα από αυτό κανάλι, σχηματίζεται μια φυσαλίδα που μπορεί να παρατηρηθεί κατά την εξέταση του επεφυκότα. Επιπλοκές της διαδικασίας περιλαμβάνουν:

παθολογικά χαμηλή ενδοφθάλμια πίεση, ύφαιμα ( αίμα στον πρόσθιο θάλαμο), λοίμωξη και αποτυχία διήθησης.

γ. Μικροχειρουργική παράκαμψης: Δημιουργεί παράκαμψη στη ροή του υδατοειδούς υγρού με χρήση συνθετικών σωλήνων για διατήρηση βατού συριγγίου παροχέτευσης. Ένας συνθετικός σωλήνας πολύς μικρής διαμέτρου εμφυτεύεται στον πρόσθιο θάλαμο και συνδέεται με τον αυλό εξωβολβικής φλέφας. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται σε μάτια με πολύ ψηλή ενδοφθάλμια πίεση ή σε αποτυχία προηγούμενης διαδικασίας διήθησης ( σκληροκερατοειδεκτομή). Πιθανές επιπλοκές των εμφυτεύσεων παροχέτευσης είναι: υποτονία, κερατοειδική μη αντιστάθμιση και διάβρωση του σωλήνα.

Μετεγχειριτική φροντίδα

Η μετεγχειρητική νοσηλευτική παρέμβαση μετά από αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις είναι όμοια με εκείνη που εφαρμόζεται στις άλλες ενδοφθαλμικές εγχειρίσεις.

1. Ενστάλαξη μυδριατικών σταγόνων.

Η κυκλοπληγική δράση μερικών μυδριατικών επεξηγείται σον άρρωστο πριν την ενστάλαξη , γιατί αυτά μπορούν να μειώσουν την οπτική οξύτητα και να τον θορυβήσουν. Διαβεβαίωση του αρρώστου ότι αυτή η μεταβολή είναι προσωρινή.

2.Ενστάλλαξη ευρέως φάσματος αντιβιοτικών σταγόνων για 4-5 ημέρες και κορτικοστεροειδών για αρκετές εβδομάδες, για μείωση φλεγμονής και συμφύσεων.

3. Η χορήγηση ασπιρίνης αντενδείκνυται για τον κίνδυνο αιμορραγίας, ο δε πόνος ανακουφίζεται συνήθως με ακεταμινοφαίνη.

4. Κάλυψη του οφθαλμού για 24 ώρες ή περισσότερο, αν χρειάζεται.

5. Προοδευτική έγερση του αρρώστου, ανάλογα με την ηλικία και τη φυσική του κατάσταση.

6. Αποφυγή έντονης δραστηριότητας και κινήσεων όπως σκύψιμο, ανύψωση βαριών αντικειμένων, προσπάθεια κατά την αφόδευση, επειδή αυξάνουν την ενδοφθάλμια πίεση, για 1 εβδομάδα.

7. Αποφυγή οδήγησης για 1 εβδομάδα.

 Προετοιμασία αρρώστου για θεραπεία με LASER

 1.Ενημέρωση του αρρώστου για την ακριβή φύση της διαδικασίας και για το τι θα πρέπει να περιμένει πριν και μετά.

2.Εξασφάλιση έγγραφης συγκατάθεσης.

3.Η διαδικασία μπορεί να γίνει σε εξωτερική βάση. Σ 'αυτή την περίπτωση, ο άρρωστος πρέπει να έχει κάποιο συνοδό που θα τον φέρει για τη θεραπεία και στη συνέχεια θα τον πάει σπίτι, επειδή καμιά φορά προηγείται θολή όραση.

4.Ενημέρωση αρρώστου ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός υγρών ούτε πριν ούτε μετά τη θεραπεία.

5.Ενστάλαξη σταγόνων πιλοκαρπίνης 1 ώρα περίπου πριν από τη διαδικασία. ΟΙ σταγόνες αυτές εμποδίζουν τη σύσπαση της ίριδας κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Φροντίδα αρρώστου μετά τη θεραπεία με LASER

Η προαγωγή της άνεσης του αρρώστου είναι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της φροντίδας.

1. Χορήγηση ασπιρίνης ή ακεταμινοφαίνης, μετά από ιατρική οδηγία, για κεφαλαλγία, η οποία δεν είναι σπάνια το πρώτο 24ωρο.

2. Χορήγηση κορτικοστεροειδών, μετά από ιατρική οδηγία, για πρόληψη φλεγμονής.

3. Κάλυψη του οφθαλμού.

4. Ενθάρρυνση του αρρώστου να συνεχίσει τη λήψη του φαρμάκου του, μέχρι να επανέλθει για εξέταση. Μερικοί άρρωστοι βιώνουν αύξηση της πίεσης.

 ΧΡΟΝΙΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ (ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ)

Είναι ο πιο συχνός τύπος γλαυκώματος. Φαίνεται ότι παράγοντες κληρονομικοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτοπαθούς γλαυκώματος ανοικτής γωνίας. Είναι συνήθως ασυμπτωματικό, με ύπουλη εγκατάσταση, που όμως προοδευτικά (μέσα σε μερικά χρόνια) καταστρέφει την περιφερική όραση. Το άτομο επισκέπτεται συνήθως το γιατρό όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα: απώλεια περιφερικής όρασης, αμαυρωμένη ή ομιχλώδης όραση, φωτοστέφανα γύρω από τα φώτα, δυσκολία στην εστίαση κοντινής εργασίας και δυσκολία προσαρμογής σε σκοτεινό χώρο.

1.Στον τύπο αυτό του γλαυκώματος, η γωνία του προσθίου θαλάμου είναι ανοικτή και το δοκιδωτό δίκτυο είναι σε επικοινωνία με τον πρόσθιο θάλαμο, υπάρχει όμως κάποιο εμπόδιο στην προς τα έξω ροή του υδατοειδούς υγρού μέσω του δικτύου.

2.Ενώ το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο, δεν μπορεί να αποκατασταθεί η όραση που έχει ήδη χαθεί.

Εκτίμηση της κατάστασης του αρρώστου

1.Ιστορικό υγείας

α. Οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος

β. Παράπονα του αρρώστου που αφορούν απώλεια περιφερικής όρασης, αμαυρωμένη ή ομιχλώδη όραση, φωτοστέφανα γύρω από τα φώτα, δυσκολία στην εστίαση κοντινής εργασίας και δυσκολία προσαρμογής σε σκοτεινό χώρο.

2.Φυσική εκτίμηση: σκληροί βολβοί

Σκοποί της φροντίδας

1.Έγκαιρη αναγνώριση της κατάστασης για πρόληψη της μόνιμης απώλειας της όρασης.

2. Προαγωγή συμμόρφωσης του αρρώστου με το φαρμακευτικό σχήμα.

 Παρέμβαση

1.Ενστάλαξη με 2 με 4 φορές την εβδομάδα μυωτικών σταγόνων. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα σκευάσματα με παρατεταμένη δράση και χρειάζεται η ενστάλαξη μόνο 2 φορές το 24ωρο. Τέτοιο σκεύασμα είναι η μυελική τιμομόλη. Η τιμομόλη μειώνει την παραγωγή του υδατοειδούς υγρού και έχει αντικαταστήσει την πιλοκαρπίνη ως το φάρμακο εκλογής. Τα πλεονεκτήματα της έναντι της πιλοκαρπίνης είναι: α) χρειάζεται μικρότερη δόση για διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης χωρίς διακυμάνσεις, β) έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από ότι τα άλλα μυωτικά.

2.Diamox από το στόμα.

3.Επειδή το νόσημα είναι χρόνιο και εξελεγκτικό, είναι απαραίτητη η εξατομικευμένη, προσεκτική προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.

4.Στενή παρακολούθηση με περιοδικές εξετάσεις του οφθαλμού (τονομετρία, οπτικό πεδίο, οφθαλμοσκοπική εξέταση), για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

5.Αν, παρά τη φαρμακευτική θεραπεία, η έκταση απώλειας του οπτικού πεδίου εξακολουθεί να αυξάνεται, γίνεται χειρουργική επέμβαση.

6.Αποφυγή καταστάσεων που αυξάνουν την ενδοφθάλμια πίεση, όπως:

α. Συγκινησιακό Stress

β. Ενδύματα σφικτά γύρω από τη μέση και το λαιμό

γ. Βαριά σωματική προσπάθεια

δ. Λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού

7.Διδασκαλία του αρρώστου για πλήρη κατανόηση της νόσου και της θεραπείας, ώστε να εξασφαλιστεί η ενσυνείδητη συμμόρφωση του με το θεραπευτικό σχήμα.

α. Η θεραπεία για μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης πρέπει να ακολουθείται με ακρίβεια. Οι σταγόνες των φαρμάκων που προκαλούν μύση πρέπει να χορηγούνται στο καθορισμένο χρόνο, ώστε να διατηρούν συνεχώς χαμηλή την ενδοφθάλμια πίεση.

β. Η ανάγκη συνέχισης της φαρμακευτικής θεραπείας για όλη την υπόλοιπη ζωή του αρρώστου, που συχνά είναι ηλικιωμένος και, επομένως, αναξιόπιστος, όσον αφορά την εφαρμογή της, καθιστά απαραίτητη την εξασφάλιση επίβλεψης της θεραπείας.

Ακόμα όμως και οι νεώτεροι άρρωστοι συχνά δυσκολεύονται στη συμμόρφωση τους με τη θεραπεία.

γ. Εφοδιασμός του αρρώστου με κάρτα γλαυκώματος για να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που παθαίνει κάποιο ατύχημα και είναι σε κωματώδη κατάσταση ή εισάγεται στο νοσοκομείο για κάποια άλλη αιτία.

- Η αντιγλαυκωματική φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνεχίζεται.

- Να μην χορηγούνται φάρμακα με διαμετρικά αντίθετη δράση για κάποιο άλλη αιτία, όπως ατροπίνη ή βρωμιούχος προπανθελίνη.

δ. Εξασφάλιση οδηγιών που αφορούν δραστηριότητες και καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοφθάλμια πίεση.

- Να ζουν ήρεμη ζωή και να αποφεύγουν συγκινησιακά Stress,, έντονη σωματική προσπάθεια και ρούχα σφιχτά γύρω από τη μέση και το λαιμό.

Αξιολόγηση

Το σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας αρρώστου με γλαύκωμα αξιολογείται σε μια συνεχή βάση. Αλλαγές στο σχέδιο φροντίδας θα πρέπει να γίνονται ανάλογα με τις ενδείξεις.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

'Αρρωστος και / η οικογένεια:

1.Περιγράφουν τι είναι γλαύκωμα

2.Αναφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της θεραπείας (φαρμακευτικής, χειρουργικής).

3.Αναφέρουν την ανάγκη χρήσης οφθαλμικών φαρμάκων για το υπόλοιπο της ζωής.

4.Αναφέρουν τη χρήση , δόση, ώρα, οδό, συχνότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες των παραγγελθέντων οφθαλμικών φαρμάκων.

5.Περιγράφουν προληπτικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανόμενης και της εξασφάλισης ενός επιπλέον φιαλιδίου οφθαλμικών σταγόνων και της χρήσης κάρτας γλαυκώματος.

6.Εξωτερικεύουν τους φόβους και τις ανησυχίες τους.

7.Σχεδιάζουν το πρόγραμμα παρακολούθησης της υγείας και αναφέρουν τις κοινοτικές πηγές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

8.Αναφέρουν τα σημεία που είναι ενδεικτικά επείγουσας φροντίδας.

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
Δεν έχει αξιολογηθεί
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Μια ιστοσελιδα με πλούσια θεματολογια από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις