ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Δυναμική έγκαιρη και αιχμηρή ενημέρωση
Λίγα λόγια για εμένα
ΟΙ κοινωνικές απόψεις και αντιθέσεις δημιουργήθηκαν για να σας ενημερώνουν σφαιρικά με θέματα της Επικαιρότητας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ


ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΤΙΜΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
656 αναγνώστες
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013
14:58

Στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει τη διαδικασία μετασχηματισμού της, από οικονομία που βασιζόταν στην κατανάλωση, σε οικονομία με μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και στις εξαγωγές, καταλήγει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής επιδίωξε τη διόρθωση των ανισορροπιών στην οικονομία και οι εξαγωγές έχουν ήδη αυξηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αλλά, λόγω της ύφεσης και της μείωσης της προσφοράς πιστώσεων, οι επενδύσεις είναι ακόμα πολύ χαμηλότερες των προσδοκιών.

'Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, το ρυθμιστικό περιβάλλον αποτέλεσε τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη ανταγωνισμού, έχει οδηγήσει σε χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, λαμβάνονται μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά εμπόδια και οι κανονιστικές δυσλειτουργίες. Θετικό γεγονός είναι, κατά την Κομισιόν, ότι πολλές προσπάθειες έχουν αρχίσει να έχουν αποτελέσματα, και η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας με βάση τους δείκτες «Doing Business» έχει βελτιωθεί.

Έχουν ληφθεί περαιτέρω σημαντικά μέτρα για να διευκολυνθεί η δημιουργία επιχειρήσεων και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χορήγησης άδειας και έγκρισης των επενδύσεων. Με την τεχνική βοήθεια της ομάδας δράσης για την Ελλάδα, οι επαχθείς διαδικασίες εξαγωγών έχουν απλουστευθεί, σημειώνει η έκθεση. Εξάλλου, στην έκθεση αναφέρεται ότι οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, και κυρίως η μείωση της προσφοράς πιστώσεων εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Η οικονομική ανάπτυξη είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης, και, στο πλαίσιο αυτό, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης θα έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση τόσο της αριθμητικής επάρκειας της δημόσιας διοίκησης όσο και της ικανότητας του προσωπικού να εφαρμόσει την πρόσφατη νομοθεσία και να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, εκτιμά η Επιτροπή, η οποία υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση της οικονομίας πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες αλλαγές.

Ένας δυναμικός εταιρικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την αναθέρμανση της οικονομίας και την επίτευξη της ανάπτυξης, υποστηρίζει η Επιτροπή, η οποία θεωρεί πως με την αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού των πολιτών και με τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες της και να επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι συνολικές επιδόσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όπως αξιολογούνται από τον δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αποτελεσματικότητα του κράτους, είναι αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η παρατηρούμενη ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης και της εφαρμογής της πολιτικής, είναι πολύ χαμηλή (0,52 σε σύγκριση με 1,18 στην ΕΕ).

---------------------------

Ενημέρωση

προς τους αγαπητούς μας αναγνώστες

της Ιστοσελίδας μας.

 Επειδή η μονάδα  πάει για αναβάθμιση, θα είμαστε και πάλι μαζί σύντομα. Ευχαριστούμε θερμά για την υπομονή και την κατανόησή σας.

Αξιολογήστε το άρθρο 
Δεν έχει αξιολογηθεί
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Μια ιστοσελιδα με πλούσια θεματολογια από τον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις